Thông tin dự án

Chủ đầu tư:Tư nhân
Địa chỉ:Hà Nội
Diện tích:70 m2
Phạm vi:Tổng thể
Danh mục: Thiết kế nội thất spa - salon

Thiết kế nội thất salon Chihtsai

Với sự đơn giản và duy nhất trong cách diễn hình khối không gian, Chihtsai là một salon chuyên về tóc. Ngôn ngữ tạo hình nhất quán nhưng được khai thác dưới nhiều hình thức biểu hiện khác nhau tạo cảm giác mới mẻ nhưng không hề đơn điệu. Phương pháp chiếu sáng được tính toán kỹ và hiệu quả trong nét đặc trưng của một hair-salon chuyên nghiệp.