Thông tin dự án

Chủ đầu tư:Bộ Lao Động
Địa chỉ:Hà Nội
Diện tích:200 m2
Phạm vi:Phòng làm việc, Phòng họp, Phòng tiếp khách
Danh mục: Thiết kế nội thất văn phòng

Thiết kế nội thất văn phòng Bộ Lao Động

...