Thông tin dự án

Chủ đầu tư:ASEAN PHARAMA
Địa chỉ:T.25A - SỐ 38 PHỐ TRẦN BÌNH
Diện tích:150 m2
Phạm vi:
Danh mục: Thiết kế nội thất văn phòng

Thiết kế nội thất văn phòng công ty

Nội dung thiết kế...