Thông tin dự án

Chủ đầu tư:Công an tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ:Tuyên Quang
Diện tích:0 m2
Phạm vi:Phòng làm việc và phòng họp
Danh mục: Thiết kế nội thất văn phòng

Thiết kế văn phòng Công an tỉnh Tuyên Quang

Nội dung thiết kế...